درویشان باید از موازین دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه برخوردار شوند

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: دولت‌مردان جمهوری اسلامی باید فوری حکم اعدام آقای ثلاث را لغو کنند و او را مورد محاکمه‌ی عادلانه قرار دهند. مسؤولان مرگ آقای راجی باید مورد بازخواست قرار گیرند و محاکمه شوند.