اعلام حمایت اروپا از شرکت‌های کوچک و متوسط برای سرمایه‌گذاری در ایران

شرکت‌هایی که سهمی از تجارت جهانی ندارند برای ایجاد شکوفایی اقتصادی در اروپا اهمیت دارند. تنها مانع سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی است: نهاد ناظر بر پول‌های سیاهی که برای حزب‌الله ارسال می‌شود.