بحث درباره بیانیه احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، علبه برجام و دولت روحانی ادامه دارد. پس از انتقاد کسانی چون مسعودی خمینی، عضو این مجلس از جنتی در این باره که نظر خود را به جای نظر کل مجلس خبرگان جا زده، احمد خاتمی، خواهان احترام به جنتی و نظر او شده است. او که سخنگوی هیات رییسه مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران است، از زاویه دفاع از آزادی بیان خواهان احترام به جنتی شده است. او گفته است: «طبق قانون اساسی کشور، همه افراد حق اظهارنظر در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی را دارند. رییس مجلس خبرگان نیز مانند دیگران حق اظهارنظر دارد و اینکه گفته می‌شود که مجلس خبرگان در دیپلماسی خارجی دخالت کرده است اشتباه است.»