سرگئی اسکریپال ۶۶ ساله، جاسوس دوجانبه روس که ۴ مارس / ۱۳ اسفند سال گذشته به‌همراه دخترش جولیا پس از بیهوش شدن روی یک نیمکت در پارکی در شهر کوچک سالیزبوری بریتانیا به بیمارستان منتقل شده بود سرانجام از بیمارستان مرخص شد. جزئیات بیشتری از مرخص شدن اسکریپال منتشر نشده است. دولت بریتانیا روسیه را متهم کرده بود که در مسمومیت شیمیایی اسکریپال دست داشته اما کرملین این اتهام را رد کرده است. ماجرای اسکریپال بحران جدی دیپلماتیک بین کشورهای غربی و روسیه ایجاد کرد. دختر اسکریپال نیز مدتی پیش از بیمارستان مرخص شده بود.