#اعتراضات – از میان آن‌ها: ادامه اعتراضات مربوط به تقسیمات کشوری در کازرون و شاهرود

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید به‌روز شود.