دوربین طلایی هفتاد و یکمین جشنواره فیلم کن به فیلم «دختر» ساخته لوکاس هونت رسید. این فیلم در بحش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن شرکت داشت. در همین بخش جایزه بهترین فیلم به «مرز» ساخته علی عباسی کارگردان ایرانی‌تبار تعلق گرفت. جعفر پناهی که با فیلم «سه رخ» در بخش اصلی کن حضور دارد، در سال ۱۹۹۵ با فیلم «بادکنک سفید» دوربین طلایی کن را به دست آورده بود.