حسن روحانی که سخت از جانب رقیبان اصول‌گرا زیر فشار است و جنتی، رئیس مجلس خبرگان می‌گوید که به خاطر برجام باید عذرخواهی کند، در سخنانی در شامگاه شنبه در حضور عده‌ای که خبرگزاری‌ها آنها را گروهی از «زنان، جوانان و دانشجویان» خوانده‌اند، به دفاع از دولت خود پرداخته و گفته استy در سیاست خارجی موفق بوده و تأکید کرده است که همراه نشدن اتحادیه اروپا، روسیه و چین در قضیه برجام با آمریکا «موفقیت ماست». او گفته است به «هرگز به عقب باز نخواهیم گشت» و دولت در عرصه اقتصاد و اشتغال کارنامه‌ای مثبت دارد و در آینده خواهد داشت. او ضمن اشاره به انتخابات سال گذشته گفته است: «مسأله در ۲۹ اردیبهشت پارسال رقابت بین دو اندیشه بود. یک اندیشه می‌گوید تا آنجا که ممکن است باید با دنیا تعامل کرد تا جایی که وجدان عمومی بپذیرد که این ایران نیست که از تعامل رویگردان است. اگر مردم این مسأله را بپذیرند در کنار دولت و حامی دولت می‌مانند و آن وقت می‌توانیم راه را ادامه داده و با وحدت از همه مشکلات عبور کنیم.» روحانی همچنین بدون اشاره مستقیم به بستن «تلگرام» گفته است: «دولت محدودیت در ارتباطات بین مردم را نمی‌پسندد و معتقد است مردم به خوبی راه خودشان را تشخیص می‌دهند.»