تداوم نزاع بر سر دوتابعیتی: جدال کریمی قدوسی و وزیر اطلاعات در مجلس

دولت روحانی زیر فشار نمایندگان و رسانه‌های اصولگرا قرار دارد. کریمی قدوسی می‌گوید تصویر گذرنامه آمریکایی برخی مدیران دولتی را در اختیار دارد. وزیر اطلاعات انکار می‌کند.