حسین رضازاده، نماینده کازرون، همصدا با استاندار این شهر گفته منشأ اعتراضات کازرون «تریبون‌هایی مانند نماز جمعه بود که مردم سخن آنها را باور داشتند». دو روز پیش نیز اسماعیل تبادار، استاندار شهر با اشاره به درگیری‌های کازرون که چند کشته و مجروح به جای گذاشت، به طور غیر مستقیم سخنان محمد خرسند، امام جمعه پیشین را سبب‌ساز ناآرامی‌های دانسته بود. اکنون نماینده این شهر در مجلس در توضیح دخالت امام جمعه پیشین شهر گفته «بارها با امام جمعه کازرون صحبت کردم و ‎گفتم چرا مسائلی که می‌دانید صحت ندارد را بیان می‌کنید؟ در حالی که می دانستند امامزاده سید حسین و بیشابور جزء طرح تشکیل شهرستان کوه چنار نیست ولی اعلام می کردند که این بخش ها قرار است به کوه چنار واگذار شود». به دنبال اعتراضات کازرون محمد خرسند، امام جمعه این شهر تغییر کرد.