اوایل اردیبهشت در جریان گودبرداری برای گسترش حرم عبدالعظیم در تهران یک مومیایی که بی‌شباهت با رضا شاه پهلوی نبود پیدا شد. حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر تهران گفته است: «آخرین خبری که داریم این است که مومیایی را در همان محدوده حرم عبدالعظیم که مدفون بود، دوباره دفن کرده‌اند.» این عضو شورای شهر تهران به رسانه‌های داخلی درباره هویت مومیایی گفته: «آنطور که دوستان دیگری گفته‌اند مربوط به رضا شاه بوده است. یافته‌های ما این را می‌گوید.» بعد از انقلاب اسلامی صادق خلخالی، حاکم شرع وقت در اردیبهشت سال ۱۳۵۹آرامگاه رضا شاه را با اذن آیت‌الله خمینی و با وجود مخالفت ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس جمهور ایران تخریب کرد اما جنازه بنیانگذار سلسه پهلوی را نیافت.