بانک «تی بی سی» گرجستان از چند روز قبل اعلام کرد: تراکنش‌های مالی برای ایرانیان بدون اقامت در این کشور ممنوع است. به دنبال صدور این بخشنامه حساب بانکی گروهی از ایرانیان در تفلیس و دیگر شهرهای گرجستان مسدود شده است. فاطمه مقیمی رئیس اتاق بازرگانی ایران و گرجستان این موضوع را تائید کرده و گفته است: حساب بانکی تجار مسدود شده، به پیگیری‌های طرف ایرانی مبهم پاسخ داده شده و بازگشایی حساب بانکی جدید برای ایرانیان امکان‌پذیر نیست. بانک مرکزی «ورود حجم متفاوت ارز» به این حساب‌ها را دلیل انسداد حساب‌های بانکی اعلام کرد. به گزارش بانک مرکزی، گرجستان طی ماه‌های گذشته یکی از مقاصد ارزی ایرانیان بوده و مردم ارز زیادتری را نسبت به دوره‌های قبل به حساب‌های بانکی در این کشور وارد کرده‌اند. این مسئله حساسیت گرجستان را به دنبال داشته و بر اساس استانداردهای پولشویی حساب‌های بانکی ایرانیان را مسدود کرده است.