انتخابات ریاست جمهوری ترکیه: سقوط لیر گریبان اردوغان را می‌گیرد؟

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، لیر سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند. آیا اردوغان هم همراه لیر سقوط می‌کند؟