واکنش ناظران به شروط وزیر خارجه آمریکا برای ایران

تحمیل فشار اقتصادی، تضعیف رهبری ایران در داخل و خارج کشور، تغییر نظام سیاسی و یا کشاندن ایران به پای میز مذاکرات، سیاست مایک پمپئو در قبال ایران چیست؟ ناظران پاسخ می‌دهند.