واکنش‌ها به سخنرانی پمپئو در باره درخواست تسلیم بی‌قید و شرط جمهوری اسلامی

اتحادیه اروپا از نقشه راهی که وزیر خارجه آمریکا به عنوان استراتژی تازه در قبال ایران پیشنهاد داده استقبال نکرد. پیمان دیگری در کار نیست. حداکثر همان مکمل‌های برجام.