مجلس رسیدگی به لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را دو هفته به تعویق انداخت

مخالفان دولت در مجلس لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را استعماری و «ترکمنچای دوم» می‌دانند و خواهان مسکوت گذاشتن آن بودند. دولت اما خواهان رسیدگی فوری به آن بود.