#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتصاب سراسری رانندگان کامیون

رانندگان و دارندگان کامیون در ده‌ها شهر دست از کار کشیدند. سپرده‌گذاران در تهران و رشت تجمع کردند. کارگران اخراجی راه‌آهن اندیمشک تجمع کردند. کارگران شهرداری آبادان و شادگان هم اعتصاب کردند.