پمپئو: نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم

وزیر خارجه آمریکا اطمینان داد که اروپا با حضور سپاه قدس در خاورمیانه مخالف است و به زودی شکاف موجود بین آمریکا و اروپا بر سر برجام را می‌توان ترمیم کرد.