احمد مسعودی مدیر جهاد کشاورزی کرمان می‌گوید به دلیل خشکسالی به بخش کشاورزی کرمان ۸۲۳ میلیارد تومان خسارت وارد آمده است. مسعودی از تغییرات کشت در این شهرستان بر اساس کمبود و بحران آب خبر داد و افزود میزان بارندگی کم سبب کاهش محصول و نیز افزایش آفات و بیمارهای گیاهی شد به‌طوری که در بخش پسته که میانگین تولید کرمان بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تن در سال بود احتمالاً تنها ۴ هزار تن محصول برداشت خواهد شد. این میزان کاهش تولید، افزون بر خسارت فراوان به بخش کشاورزی در بخش‌های کارگری، تجاری و صنعتی نیز مشکل ایجاد خواهد کرد. در محصول گردو هم به‌طور میانگین ۶۰ درصد کاهش محصول وجود خواهد داشت. علی بابایی، فرماندار کرمان نیز گفت: «اگر سال‌ها پیش باور این‌که روزی، جنگ آب رخ خواهد داد سخت بود امروز این حرف زیاد دور از ذهن نیست.»