بانک «تی بی سی» گرجستان چهارشنبه ۲۳ مه/ ۲ خرداد با صدور بخشنامه دومی اعلام کرده که ایرانیان می‌توانند با در دست داشتن مبایعه‌نامه و یا قرارداد رسمی و ارائه این مدارک به اپراتور و مدیریت شعبه‌های بانکی، برای خرید ملک در این کشور پولشان را به یک حساب در تی بی سی واریز کنند. بانک «تی بی سی» گرجستان اعلام کرده بود که تراکنش‌های مالی برای ایرانیان بدون اقامت در این کشور ممنوع است. به دنبال صدور این بخشنامه حساب بانکی گروهی از ایرانیان در تفلیس و دیگر شهرهای گرجستان مسدود شده بود. به گزارش بانک مرکزی، گرجستان طی ماه‌های گذشته یکی از مقاصد ارزی ایرانیان بوده و مردم ارز زیادتری را نسبت به دوره‌های قبل به حساب‌های بانکی در این کشور وارد کرده‌اند. این مسئله حساسیت گرجستان را به دنبال داشته و بر اساس استانداردهای پولشویی حساب‌های بانکی ایرانیان را مسدود کرده است.