محمدعلی افشانی، شهردار تهران طی حکمی جعفر سمیعی را به عنوان مدیر کل جدید حراست شهرداری تهران منصوب کرد.‎ محمد باقر قالیباف در مرداد ۹۵ حجت‌الله ناطقی عطاآبادی را را به ریاست حراست شهرداری تهران منصوب کرده بود. یکی از وظایف او «تدابیر پیشگیرانه در برابر بروز تخلف» بود. محمد علی افشانی ۲۳ اردیبهشت با ۱۹ رای اعضای شورای شهر تهرلن به جای محمد علی نجفی به سمت شهرداری تهران انتخاب شد.