در حالی که به دلیل بحران آب در ایران کشت برنج تنها در دو استان شمالی کشور مجاز اعلام شده اما در کرمانشاه این موضوع رعایت نمی‌شود و کشاورزان همچنان محصولات آب‌بر کشت می‌کنند. به‌گفته مروت قبادی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای غرب، تاکنون پنج خزانه تولید نشای برنج در شهرستان صحنه شناسایی شده که سه خزانه آن توسط نیروی انتظامی و دستگاه قضائی تخریب شده است. کاشت برنج در شماری از شهرستان‌های استان کرمانشاه به‌طور گسترده رواج پیدا کرده و می‌تواند به‌عنوان تهدید جدی برای رودخانه‌ها و به‌دنبال آن کاهش منابع آب سفره‌های زیرزمینی باشد. هر هکتار برنج حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار مترمکعب در سال آب مصرف می‌کند. مصرف آب‌های زیرزمینی برای محصولات کشاورزی پرآب یکی از معضلات پیش روی منابع آبی ایران است. در استان کرمانشاه ۹۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغ وجود دارد و مصرف آب در این بخش ۹۲ درصد است اما تنها حدود ۲۵ درصد زمین‌های آن آبی است.