عراقچی: سیاستی علیه ایرانیان دوتابعیتی نداریم

با گسترش بازداشت ایرانیان دوتابعیتی در ایران و نگاه امنیتی به آن‌ها مقامات جمهوری اسلامی چنین وانمود می‌کنند که مشکلی با این ایرانیان ندارند.