حفظ برجام: لهستان خواهان تفاهم بیشتر اروپا با ایالات متحده شد

ورشو، متحد سرسخت واشنگتن هنوز برای پذیرش تمهیدات اروپا جهت حفظ برجام تصمیم نگرفته. مخالفت لهستان می‌تواند تلاش‌های اروپا را که نیازمند موافقت همه اعضاست، با مشکل مواجه کند.