اعتراض لبنان به طرح بشار اسد برای تصرف خانه مخالفان

وزیر خارجه لبنان در نامه‌ای به ولید معلم همتای سوری خود نوشت «قانون ۱۰» می‌تواند اثبات مالکیت را برای برخی پناهجویان سوری سخت کند و به نوبه خود اساساً آنها را از بازگشت منصرف سازد.