نبرد طالبان و ارتش افغانستان در هفت ولایت

در ۱۱ ولسوالی فاریاب جنگ با طالبان جریان دارد و تنها مراکز ولسوالی‌ها در کنترل دولت است. ولایت‌های جوزجان، بادغیس، فراه، هلمند،‌ ارزگان و غزنی نیز شاهد جنگ‌اند.