نخستین کارگروه تخصصی زنان و خانواده برای ساماندهی کودکان فاقد اوراق شناسایی در بدو تولد برگزار شد. محمدحسین مقیمی استاندار تهران و فریبا نظری‌پور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در این جلسه حضور دارند. در ابتدای این جلسه محمدحسین مقیمی استاندار تهران با اشاره به اینکه کمیته‌ای در استان تهران برای پیگیری و نظارت بر امور کودکانی که بی‌هویت هستند تشکیل شده، گفته است که هر ماه تنها در زایشگاه‌های تهران ۱۰۰ کودک بدون هویت متولد می‌شوند. اکثر این کودکان به اتباع خارجی تعلق دارند. پدر یا مادر اگر شناسنامه نداشته باشند، نوزاد آن‌ها هم بدون شناسنامه و کارت ملی می‌ماند.