در پاکستان شاهد خاقان عباسی نخست‌وزیر، ناصر مُلک، رئیس پیشین قوه قضائیه این کشور را به عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی پاکستان معرفی کرد. این معرفی با توافق با خورشید شاه، رهبر مخالفان دولت انجام شد. عباسی در یک نشست خبری مشترک با خورشید شاه گفت کسی در پاکستان با شخصیتی همچون ناصر مُلک نمی‌تواند مخالفت کند. کمیسیون انتخابات پاکستان در بیانیه‌ای گفته است که انتخابات آینده در این کشور، ۲۵ ژوئیه / ۳ مردادماه سال جاری برگزار می‌شود. دوران پنج ساله دولت کنونی پاکستان تا پایان ماه مه جاری، به پایان می‌رسد و دولت موقت انتقالی تا انتخابات مسئولیت امور کشور را برعهده می‌گیرد. ناصر مُلک پیشین از این مسئول کمیسیون انتخابات پاکستان نیز بود.