یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مسائل و موضوعاتی که درباره دوتابعیتی‌ها در ایران مطرح می‌شود گفت: «افرادی سعی می‌کنند با استفاده از موضوع دوتابعیتی‌ها به دولت و تیم دیپلماسی یا وزیر خارجه ضربه بزنند.» علیرضا رحیمی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «در موارد متعدد شاهد بودیم اگر حتی گاهی ادعاها دلالت بر صداقت هم داشته باشند، اما به این علت که بارها از این موضوعات استفاده ابزاری برای ضربه به دولت شده است مردم آنها را باور نخواهند کرد.» رحیمی تاکید کرد که برخی افراد قصد دارند با استفاده از این موضوع از دولت انتقاد کنند: «موضوع دوتابعیتی‌ها، جاسوسی و نفوذ موضوعات مهمی هستند اما اینکه از آنها استفاده ابزاری شود یا سلیقه‌ای به کار گرفته شوند و صرفا برای ضربه به جریانی خاص باشند، اوج غفلت و بی‌انصافی است.» این نماینده مجلس از افرادی که نگاه ملی دارند و منافع ملی برای‌شان اهمیت دارد خواست کمی به خود بیایند و به این نتیجه برسند که نباید با اعتماد مردم بازی کرد.