رئیس پارلمان لبنان برای تشکیل دولت ائتلافی جدید یک ماه فرصت داد

سعد حریری مذاکرات دشواری را برای تشکیل دولت ائتلافی آغاز کرده است. رئیس جمهور لبنان به او مأموریت داده که در ترکیب کابینه همه گرایش‌های سیاسی را در نظر داشته باشد.