گروهی از دانشجویان دست‌چین شده مانند هر سال به مناسبت ماه رمضان با علی خامنه‌ای دیدار کردند. بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حضور این دانشجویان به مفهوم «انقلاب» اختصاص داشت و اینکه آرمان‌های انقلاب از جمله رفع تبعیض کی تحقق پیدا می‌کند. علی خامنه‌ای اعلام کرد که از مشکلات ایران به خوبی آگاه است، فاصله بین «تجربه و آرزو» را «می‌بیند و لمس می‌کند» و با این حال اعتقاد دارد که «انقلاب» تمامی ندارد، بلکه دارای مراحلی‌ست و در مرحله آخر است که با تحقق یافتن تمدن اسلامی، بخشی از آرمان‌ها هم تحقق می‌یابند: آزادی اندیشه و عمل در «چهارچوب» مورد نظر ولی فقیه و استقرار عدالت و نفی تبعیض. تا آن موقع باید با تبعیض‌ها ساخت و ناامید نشد. آن‌ها هم که ناامید شده‌اند، باید «نگاهشان را تصحیح کنند.»