آزار جنسی شماری از دانش‌آموزان دبیرستانی در تهران

یکی از مربیان سال اول دبیرستان پسرانه یک مجتمع آموزشی غیرانتفاعی در منطقه دو تهران به اتهام آزار جنسی گروهی از دانش‌آموزان بازداشت شده. گفته می‌شود مدیر این مدرسه هم برکنار شده است.