صبح سه‌شنبه ۸ خرداد، ساعت ۸ صبح، وجود یک بسته مشکوک در حیاط مجلس شورای اسلامی وضعیت را در مجموعه بهارستان بحرانی کرد و نیروهای امنیتی وارد عمل شدند. در مجلس وضعیت قرمز اعلام شد و از ورود مراجعه کنندگان و خبرنگاران به ساختمان مجلس نیز جلوگیری به عمل آمد. نیروهای امنیتی با یافتن و بررسی بسته مشکوک، آن را بی‌خطر دانستند و وضعیت سفید اعلام کردند. جست‌وجو و بررسی نیروهای امنیتی یک ساعت و نیم به درازا کشید و ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه اوضاع عادی شد. تدابیر امنیتی مجلس ایران پس از حمله گروه «دولت اسلامی» (داعش) در تاریخ ۱۷ خرداد سال ۹۶ شدیدتر شده است.