یمن: بسیج شورشیان برای دفاع از بندر استراتژیک حدیده

نیروهای دولتی یمن که از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمایت می‌شوند به ۲۰ کیلومتری بندر حدیده در غرب یمن رسیده‌اند. این بندر استراتژیک در دست حوثی‌های مورد حمایت ایران است.