خامنه‌ای: حدود الهی در رابطه با متهمان «جنایت مدرسه»‌ اجرا شود

رهبر جمهوری اسلامی به رئیس قوه قضائیه دستور داده که مربی متهم به آزار جنسی دانش‌آموزان مجازات شود. سعید طوسی، قاری مشهور در پرونده مشابه‌ای تبرئه شد.