تولد ماهانه ۱۰۰ کودک «بی‌هویت» در تهران: اتباع خارجی شناسنامه نمی‌گیرند

ظاهرا محدودیتی برای صدور شناسنامه برای اطفال بدون هویت معرفی شده از سوی بهزیستی وجود ندارد اما چون برخی از این کودکان اتباع خارجی هستند، شناسنامه برایشان صادر نمی‌شود.