مهدی کروبی: کلید حصر در دست عزرائیل است

بعد از آنکه کنگره حزب اعتماد ملی به تشنج کشیده شد، دبیرکل محصور این حزب که از رفع حصر به کل نومید شده، یک بار دیگر استعفا داده است.