تظاهرات در ژنو برای اخراج نمایندگان قلابی کارگران ایران از سازمان بین‌المللی کار

جمهوری اسلامی نمایندگان تشکل‌های دست‌ساز از جمله خانه کارگر را به اجلاس اعزام کرده. رضا شهابی، داوود مددی و لقمان ویسی به عنوان نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان به ژنو رفته‌اند.