اسد: آمریکا از سوریه خارج شود، نیروهای ایرانی در سوریه حضور ندارند

رئیس جمهوری عربی سوریه از نیروهای آمریکایی خواست که از تجربه عراق درس بگیرند. او ادعا کرد که حضور ایران در سوریه صرفاً به خدمات مستشاری محدود می‌شود.