روحانی به گروهی از هنرمندان: در زمان صلح حسن، به جای خرده‌گیری باید صبر پیشه کرد

در صف اول محمود دولت‌آبادی و علی نصیریان. رئیس جمهوری اسلامی از هنرمندان خواست قلم و اثر خود را برای سیاست‌های دولت او به کار گیرند.