Share

ماهی‌های گرفتار در گودال‌های جنوبی زاینده رود با تلاش شهرداری زرین شهر و دوست‌داران محیط زیست نجات پیدا کردند. این ماهی‌ها جمع‌ آوری و به بالادست و قسمت پر آب رودخانه منتقل شدند. عملیات نجات ماهی‌های گرفتار شده در جتوب زاینده رود در منطقه ورنامخواست شهرستان لنجان در جنوب غربی استان اصفهان انجام شده است.

Share