قصه مرقد آقا در سالگرد ارتحالش

س. اقبال – قصه مرقد آقا به قلم نیما یوشیج را خوانده‌اید؟ این قصه دوران ماست: قصه مرقد امام خمینی.