فرودگاه بینالمللی سلیمانیه عراق اعلام کرد که پروازهای فرودگاه سلیمانیه عراق به تهران از تاریخ ۱۰ ژوئن / ۲۰ خرداد از سر گرفته خواهد شد و پروازهای میان این دو فرودگاه دو پرواز در هفته خواهد بود. تمام پروازهای بین سلیمانیه و تهران پس از برگزاری همه‌ پرسی استقلال کردستان در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ در اقلیم کردستان عراق به درخواست دولت مرکزی متوقف شده بود. ایران و دولت مرکزی عراق با برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان مخالف بودند.