فردی به نام محمدحسن ضیایی‌‌‌‌‌فر که رسانه‌های داخلی او را به عنوان «دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی» معرفی کرده‌اند در سخنانی در یک کنگره فرمایشی، گفته است «حقوق بشر و حقوق‌بشر زنان به معنی بی‌‌توجهی به مبانی دینی و اخلاقی نیست. حقوق‌بشر جای «ملق‌بازی» نیست، جای دفاع از حقوق انسان‌ها است اگر بتوانیم با رعایت مبانی فرهنگی خودمان و خط کشی‌‌های دینی و اخلاقی به وجود بیاوریم.» در این معنا که اگر مدل مورد نظر به دست نیاید، حقوق انسان‌ها را می‌توان برای توجه به مبانی دینی نقض کرد.