رویترز به نقل از دیپلمات‌های کشورهای باقی‌مانده در برجام گزارش داده که اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و تغییر کاربری سایت فردو در این کشور را که توسط شرکت هسته‌ای ملی چین و روس اتم روسیه انجام می‌شود با مشکل مواجه می‌کند. روسیه و چین در نشست وین که جمعه گذشته، ۲۵ مه / ۴ خرداد برگزار شد، در این‌باره ابراز نگرانی کرده و تأکید کردند که متعهد به انجام پروژه‌های هسته‌ای خود در ایران هستند اما نسبت به تحریم‌های آمریکا نیز نگرانند. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در ژوئیه ۲۰۱۵، راکتور اراک باید به گونه‌ای بازطراحی شود که نتواند پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی تولید کند. در سایت فردو نیز تولید اورانیوم غنی‌شده متوقف و این سایت به یک مرکز فن‌آوری، فیزیکی و هسته‌ای تبدیل می‌شود.