واکنش‌ها به آزار جنسی جمعی دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه در تهران

انوشه آذر – عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی آزار جنسی دانش‌آموزان در تهران را هم‌ارز آموزش هم‌جنس‌گرایی یا بروز هم‌جنس‌گرایی در مدارس دانستند. گروهی دیگر کوشیدند تمایز میان تجاوز و آزار جنسی به کودکان با گرایش هم‌جنس‌گرایانه را روشن کنند.