انزوای آمریکا در دو رأی‌گیری شورای امنیت بر سر فلسطین

جمعه یک پرستار فلسطینی در حال کمک به معترضی مجروح در مرز غزه کشته شد. عصر همان روز آمریکا در شورای امنیت تنها رأی منفی را به قطعنامه کویت علیه خشونت اسرائیل داد.