برنامه موشکی ایران: واشنگتن استقرار سامانه دفاع ضدموشکی در آلمان را بررسی می‌کند

به ادعای رویترز، طرح انتقال سیستم دفاع ضدموشکی تاد به اروپا پیش از خروج ترامپ از برجام مطرح بوده، اما با این اتفاق «فوریت» یافته است. افزایش تنش با مسکو از دیگر دلایل است.