ناصر کوهستانی، مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران، در گفتگو با اینا ضمن بیان آخرین جزئیات پرونده آزار جنسی دانش‌آموزان گفت: «تا این مرحله بر مبنای تحقیقاتی که روی آن تعداد از دانش‌آموزان معترض انجام داده‌ایم، هیچگونه تعرض و تجاوزی صورت نگرفته است. همانطور که اولیا گفته‌اند؛ واقعا این‌طور نبوده، اما بهتر است مراجع قضایی به طور رسمی اعلام کنند تا فضا چند حرفی نشود.» دوشنبه ۷ خرداد با شکایت بیش از ۴۰ نفر از اولیای دانش‌آ‌موزان، پلیس امنیت ناظم یک دبیرستان غیرانتفاعی در منطقه دو تهران را به اتهام آزار جنسی گروهی از دانش‌آموزان بازداشت کرد. به نقل از مدیر آموزش و پروزش منطقه ۲ تهران، فعلاً یک سرپرست جایگزین مدیر این مدرسه شده و امتحانات در آن در حال برگزاری است. هنوز شورای نظارت و نهادهای قانونی آموزش و پرورشی حکمی مبنی بر بستن مدرسه نداده است، اما «اگر حکم بر بسته شدن مدرسه باشد، دانش‌آموزان به فضاهای آموزشی دیگری منتقل خواهند شد.»