تأیید توافق روسیه و اسرائیل بر سر جنوب سوریه ــ تهران حضور نیروهایش در آنجا را تکذیب کرد

اسرائیل از موضع روسیه در قبال حضور نظامی ایران در سوریه استقبال کرده. همزمان شمخانی می‌گوید تهران «قویاً» از تلاش مسکو برای کنترل ارتش سوریه بر مرزهای جنوبی حمایت می‌کند.