به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، محمود حسنی آقابیگ، یک کارگر مخابرات روستایی نخوددره در شهرستان تکاب، استان آذربایجان غربی ۲۰ روز پیش از تیر هشت متری مخابرات سقوط کرد و جمعه ۱۱ خرداد در بیمارستانی در تبریز جان داد. علت سقوط منجر به مرگ او فقدان وسایل ایمنی کار در ارتفاع عنوان شده است. آقابیگ متأهل و پدر دو فرزند بود. عدم رعایت شرایط ایمنی کار در ایران بارها به حوادث کاری منجر به مرگ انجامیده است.